Jeden System dla Twojego
zdrowia!

Od momentu założenia
Internetowego Konta Pacjenta
otrzymasz:

 • Szybszy dostęp do swoich
  danych medycznych oraz
  historii leczenia
 • Kontrolę nad dostępem do
  swoich danych medycznych
 • Pewność, że e-Recepta jest
  czytelnie wystawiona
 • W jednym miejscu czytelne
  elektroniczne e-Skierowania,
  e-Zlecenia, e-Recepty, e-Zwolnienia
 • Możliwość ustawienia przypomnień,
  za pośrednictwem SMS lub e-mail, dotyczących
  ważnych wydarzeń np. zaplanowanej wizyty
  lekarskiej

Sprawdź, co jeszcze daje Ci
Internetowe Konto Pacjenta!

Co? Kto? Dlaczego?

Czyli krótko o największym projekcie informatycznym realizowanym obecnie w Polsce!

Mowa o Projekcie P1 – który jest przedsięwzięciem realizowanym w publicznym systemie ochrony zdrowia w Polsce, umożliwiającym poprawę jakości świadczeń zdrowotnych w całym kraju.

Projekt P1

realizowany jest przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, jednostkę podległą Ministrowi Zdrowia i współfinansowany jest ze środków funduszy europejskich.

Projekt P1

przyczyni się do poprawy jakości procesu leczenia poprzez dostęp do wiarygodnych danych medycznych w momencie kiedy są one potrzebne, co jest szczególnie istotne z punktu widzenia najliczniejszej grupy odbiorców końcowych Projektu P1 – pacjentów, czyli Ciebie i Twoich bliskich!

Projekt P1

stworzy platformę, która udostępni szereg usług elektronicznych takich jak np.: Internetowe Konto Pacjenta, Elektroniczną Receptę, Skierowanie, Zlecenie oraz udostępni Portal informacyjny e-Zdrowie.

KORZYŚCI
z Projektu P1
jest wiele...

Do najważniejszych z nich należą:

1. Zwiększenie bezpieczeństwa zdrowia pacjentów

Projekt P1 wpłynie na wzrost świadomości pacjentów, a tym samym ich zaangażowanie w swój proces leczenia.
Gromadzenie informacji medycznych w elektronicznych bazach danych i skrócenie czasu ich udostępniania, umożliwi sprawne i skoordynowane reagowanie na zagrożenia dla zdrowia.

2. Wsparcie procesu diagnozowania pacjenta

Pracownik medyczny za zgodą pacjenta, mając dostęp do historii udzielanych świadczeń medycznych, informacji o wynikach badań i przyjmowanych lekach, bazy leków i kontroli interakcji będzie mógł przyspieszyć postawienie trafnej diagnozy oraz szybciej podjąć decyzję o wyborze skutecznego sposobu leczenia.

3. Wsparcie procesu obsługi pacjenta

Pacjent jak i pracownicy medyczni będą mieli zgodnie ze swoimi uprawnieniami, bieżący dostęp do wystawianych elektronicznych recept, skierowań, zleceń co umożliwi sprawniejszą obsługę pacjenta i wyeliminowanie potencjalnych błędów takich jak błąd w zapisie czy odczycie dokumentów. Mniej czasu na formalności i gromadzenie dokumentów, to więcej czasu na leczenie i pacjenta.

W RAMACH
PROJEKTU P1
powstanie
m.in.:

IKP (Internetowe
Konto Pacjenta)

IKP to bezpłatna aplikacja internetowa, dzięki której każdy otrzyma dostęp do informacji o swoich świadczeniach medycznych finansowanych ze środków publicznych jak i prywatnych. Koniec z papierowymi teczkami wypełnionymi dokumentami medycznymi Aplikacja pozwala na dynamiczne zarządzanie i przeglądanie Twojej historii leczenia. Podobnie jak w bankowości internetowej, uzyskanie dostępu do Konta odbywać się będzie za pomocą bezpiecznego mechanizmu dostępu.

Portal
ezdrowie.gov.pl

prawdziwe centrum wiedzy dla pacjentów, pracowników medycznych i nie tylko. To wiarygodne źródło informacji o usługodawcach, listach oczekujących na świadczenia oraz funkcjonowaniu systemów informacyjnych e-Zdrowie. Prócz tego, w jednym miejscu aktualne wiadomości medyczne, raporty, statystyki i akty prawne z zakresu ochrony zdrowia.Za pośrednictwem serwisu będzie można zalogować się do swojego Internetowego Konta Pacjenta. Na Portalu znajdzie się profilowana wyszukiwarka Usługodawców i Aptek, dzięki której będziesz mógł znaleźć najbliższą przychodnię i zobaczyć na mapie gdzie dokładnie się znajduje.

Jak założyć IKP?

I. Jesteś posiadaczem profilu zaufanego w systemie ePUAP

Ścieżka dostępu:
Załóż IKP poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego
→ wprowadź dane profilu ePUAP do formularza IKP
→ Korzystaj z IKP

II. Jesteś posiadaczem kwalifikowanego podpisu elektronicznego

Ścieżka dostępu: Załóż IKP poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego
→ podpisz kwalifikowanym podpisem elektronicznym formularz rejestracyjny
→ Korzystaj z IKP

III. Nie jesteś posiadaczem profilu zaufanego w systemie ePUAP i podpisu kwalifikowanego

Ścieżka dostępu 1:
Załóż IKP poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego
→ Potwierdź tożsamość w wyznaczonym urzędzie
→ Korzystaj z IKP

Ścieżka dostępu 2:
Załóż profil zaufany w systemie ePUAP
→ Potwierdź tożsamość w wyznaczonym urzędzie
→ Załóż IKP poprzez wypełnienie formularza Rejestracyjnego → Korzystaj z IKP

Wielka premiera już wkrótce!

W momencie uruchomienia systemu IKP, poprzez stronę ezdrowie.gov.pl będziesz mógł założyć swoje Internetowe Konto Pacjenta

Korzystaj z IKP
Przed Tobą całkowita zmiana jakości usług medycznych:

 • Będziesz mógł logować się na swoje Konto, gdziekolwiek jesteś. Wystarczy, że będziesz podłączony do Internetu
 • Koniec z papierowymi receptami – teraz będziesz mógł realizować czytelne i dokładne e-Recepty
 • Będziesz mógł połączyć swój numer telefonu z IKP. Dzięki temu będziemy Ci przypominać o wizytach, czy zbliżającym się terminie realizacji recepty
 • Będziesz mógł przesłać deklarację POZ w postaci elektronicznej
 • Będziesz miał możliwość wyszukania pracowników medycznych
 • Będziesz miał możliwość sprawdzenia lokalizacji podmiotów realizujących określone świadczenia zdrowotne
 • Będziesz miał możliwość kontaktu z wybranymi pracownikami medycznymi
 • Będziesz mógł wprowadzać istotne dla Ciebie wpisy własne

IKP - Korzyści dla każdego!

Dla pacjentów

 • Wykorzystacie to co lubicie najbardziej – nowe technologie!
 • Komputer, tablet, komórka – każde z urządzeń umożliwi Wam dostęp do swojego IKP
 • Oszczędzacie swój cenny czas i pieniądze
 • Łącząc IKP ze swoim telefonem będziecie otrzymywać przypomnienia, które Was interesują, np. termin wizyty u lekarza, godzina przyjęcia leków, etc.
 • Wasza historia leczenia dostępna w jednym miejscu
 • Dostaniecie czytelną e-Receptę, którą szybko będziecie mogli zrealizować w aptece
 • Bez obaw w przypadku zgubienia wystawionego przez lekarza kodu recepty. Możliwość odzyskania kodu poprzez IKP, bez konieczności ponownej wizyty u lekarza.
 • Sprawdzisz lokalizację placówek realizujących określone świadczenia zdrowotne
 • Będziesz mógł przesłać deklarację POZ w postaci elektronicznej
 • Będziesz miał możliwość wyszukania pracowników medycznych
 • Będziesz miał możliwość kontaktu z wybranym pracownikiem medycznym

Dla pracowników medycznych

 • Dostęp do bazy leków i interakcji
 • Dostęp za zgodą pacjenta do historii udzielanych świadczeń medycznych, wyników badań i przyjmowanych leków co usprawni postawienie diagnozy oraz wybór skutecznego sposobu leczenia
 • Wyeliminowanie błędów będących skutkiem ręcznego wypisywania recepty
 • Prosty i wygodny sposób wystawiania recepty to więcej uwagi dla pacjenta

Dla farmaceutów

 • Czytelna e-Recepta umożliwi szybką obsługę pacjenta
 • Informacja o zamiennikach i interakcjach

Śledź naszego Facebooka

i bądź
na bieżąco

ze zmianami,
które wprowadzi
Projekt P1
Masz pytanie?
Napisz do nas
na adres e-mail:
kampania@ezdrowie.gov.pl